Coaching

Afhankelijk van jouw situatie en of wensen bied ik individuele coaching in de vorm van losse coach gesprekken per uur.

Daarnaast kun je bij en met mij een persoonlijk coach traject volgen. Dit traject omvat gemiddeld 12 tot 15 coach gesprekken.

Je werkt op een gestructureerde manier vanuit een  werkmap. Waarin je stapsgewijs en op een natuurlijke manier vanuit het verleden naar het heden gaat en vervolgens naar de toekomst. De opdrachten en coaching zijn vooral praktisch. Je brengt het geleerde direct in praktijk in je eigen leven waardoor je snel resultaat en verandering ziet.

Gedachtegoed

Vraag jij je ook wel eens af wie of wat je bent? Of je wel genoeg bent of genoeg goede dingen doet. Worstel je met de vraag wat het doel is van je leven? Dit zijn levensvragen die bepalen hoe succesvol jij in je leven bent of zult zijn. Het antwoord op deze vragen zijn het fundament van jouw leven waarop je alles zult bouwen. Je relatie, je werk, hoe je omgaat met collega’s en familie. Oftewel, welke plek in de wereld wil jij innemen? En ga je nu de stap zetten om op te ruimen wat je in de weg staat en de volgende stap te zetten in jouw leven om vanuit  een solide fundament een mooi bouwwerk neer te zetten. 

Belangrijk in deze wereld is niet zozeer waar we ons bevinden maar in welke richting we ons begeven. Welke wens wil je graag werkelijkheid zien worden? Is het tijd voor jou om die next step te zetten in je persoonlijke groei, professionele carrière, of in je relatie? Dan kan ik je helpen om richting te geven en de stap te maken.

Mijn verlangen is dat gebrokenheid, diepe innerlijke teleurstelling en pijn in jou geheeld mag worden. Dat je niet langer genoegen neemt met een leven wat niet in vrijheid geleefd wordt. Het maakt niet uit wat de omstandigheden in je leven zijn. Leef met diepe innerlijke liefde, vreugde en plezier. Geef de hoop niet op en ga op zoek naar jouw identiteit, waarde en doel in het leven. Dan kun je vanuit diepe innerlijke kracht en verbondenheid leven. Wat enorme voldoening geeft. Zodat we samen licht in deze wereld kunnen zijn. Vanuit dat stevige fundament kunnen veranderingen in jouw leven maar ook in deze wereld tot stand worden gebracht. We kijken naar onszelf zoals we ook naar anderen kijken. Liefdevol en bemoedigend zodat door onze woorden en daden de komende generaties geïnspireerd zullen worden om op zoek te gaan naar waarheid en daarnaar leven ipv met leugens en belemmeringen te blijven worstelen. Een mens is bedoeld om voortdurend te blijven groeien en ontwikkelen. Stagnatie is geen ontwikkeling en leidt tot gevoelens van depressie en leegte. Leef vanuit overwinning, neem positie in!

Hoe gaat de coaching eruit zien?